२० जुलै २०१७

 

आपण वेदनांवर फुंकर घालत बसलो


आपल्याच पिढीचं चुकलं...


०९ जुलै २०१७

 

कानाने ऐकाल आणि डोळ्याने बघाल


तरच खरी गुरुपौर्णिमा

Share