१९ एप्रिल २०१

 

मराठ्यांना फसविले! धनगरांना फसविले! दलितांना फसविले

आता ओबीसींना भुलवणार! शेतकऱ्यांना आत्महत्या

करायला शेततळी बांधतच आहेत!


०२ एप्रिल २०१

 

...तर साई माफ करणार नाही

Share