नोव्हेंबर २०१६ जयश्री खाडिलकर यांचे अग्रलेख

१० नोव्हेंबर २०१६

आम्हाला ओरबाडणारे शिक्षणसम्राट, बिल्डर, गुंड, राजकारणी 

काळ सर्व तळमळत राहिले! मी पहिल्यांदा शांत झोपलो! दिल खूश!

Share