१५ सप्टेंबर २०१५ 

मराठवाड्याचा शेतकरी उद्ध्वस्त, उदास, भकास झाला आहे 

त्याची जनावरं चार्यावाचून तडफडतायत! त्याच्यासाठी अश्रू तरी ढाळाळ की नाही?

०६ सप्टेंबर २०१५ 

आपल्यातही दडलेय इंद्राणी ...

Share