३१ जुलै २०१५

गुरूंचा संदेश विसरून कर्मकांडात गुरफटू नका!

३० जुलै २०१५

सामान्यांच्या खिशात हात घालून टोलमालकांचे पाय धुणार

अशा टोलमाफीसाठी भाजपाची पाठ थोपटायची का?

०३ जुलै २०१५

हे शिकाऊ डॉक्टर ४५ हजारांचे विद्यावेतन घेतात

गरीब रुग्णांवर हात साफ करण्याचा 'फुकट'  अनुभव मिळतो 

तरीही आणखी वेतनवाढीसाठी संप करण्याचे कारण काय?

 

Share